گناه و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1383