روان شناسی و تبلیغات
59 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » بهار 1385 - شماره 25 (23 صفحه - از 57 تا 79)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: علم روان‏شناسی چهار وظیفه توصیف، تبیین، پیش‏بینی و تغییر رفتار را بر عهده دارد. بنابراین، می‏تواند رفتارها و فرایندهای روانی انسان‏ها را در حیطه تبلیغات براساس این چهار وظیفه بررسی و در تمام ارکان و عناصر تبلیغ اعم از درونی، برونی، فردی، اجتماعی، نظری، مفهومی، عینی و... اظهارنظر کند. عمده مباحثی را که این مقاله با عنوان ویژگی‏های درونی‏شده مبلغ و نحوه اثرگذاری آنها برکاویده است، عبارتنداز: انگیزه، اعتماد به نفس، قدرت مشاهده‏گری خوب، آرامش روانی، انتقادپذیری، یادآوری آثار منفی کم‏رویی و خلاقیت. کلیدواژه‏ها: روان‏شناسی، تبلیغات، عناصر تبلیغ، مبلّغ، ویژگی‏های مبلّغ.