تبلیغات و جنگ روانی
57 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » زمستان 1380 - شماره 29 (24 صفحه - از 109 تا 132)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبلیغات و جنگ روانى، در روان‏شناسى اجتماعى از اهمیت به سزایى برخوردار است. در این مقاله، ابتدا مفهوم تبلیغات و جنگ روانى از دیدگاه روان‏شناسى مورد کنکاش قرار گرفته و پس از آن دیدگاه قرآن ارزشیابى شده است. در بررسى روان‏شناختى، با نگاهى صرفا توصیفى موضوعاتى همچون تعریف، گستره مفهومى، و کاربرد شاخه‏هاى مختلف روان‏شناسى در تبلیغات و جنگ روانى موردتوجه قرار گرفته است. در بررسى قرآنى، با نگاهى توصیفى ـ هنجارى، به اصول تبلیغات و جنگ روانى، شیوه‏هاى ویژه مؤمنان، شیوه‏هاى ویژه غیرمؤمنان، شیوه‏هاى مشترک، و راه‏هاى پیشگیرى و مقاوم‏سازى پرداخته شده است.
آدرس اینترنتی